Åbning af klub

Bestyrelsesmøde


Grundet usikkerheden mht om det er forsvarlig at åbne klubben, er bestyrelsen kommet til den konklusion at vi venter med at åbne til næste sæson.

Bestyrelsen havde også indkaldt de som står for bankospil for at høre dem og deres mening. Der var fuld tilslutning til at vente til 2021.

Ved en udsættelse til sept/okt. vil vi  kunne risikere at  stå i nøjagtig samme situation som nu og så er vi hurtigt fremme ved efterårsferien og så er året kort herfra. Derfor.

Lyt til Radio Alfa,s foreningsservice og Frank vil sende besked til alle holdledere via sms.

mvh Poul

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder