ANYKLUBBEN
- stedet for de unge ældre!

Vi tilbyder

Aktiviteter

Klubben ledes af en bestyrelse, valgt blandtmedlemmerne, der alle er frivillige.

Få en bedre livskvalitet

Med godt humør og nye bekendtskaber erAny-Klubben med til at øge din livskvalitet.

Den trejde alder

I Any-klubben får du en rigtig god mulighedfor en bedre og aktiv trejde alder.

Any-Klubben
- stedet for de unge ældre!

Any-klubben er et rigtig godt sted for de som ikke længere er på arbejdsmarkedet, men som stadig gerne vil bruge deres kreative evner.

Har man den opfattelse, at Any-klubben kun er for “gamle”, tager man ganske fejl. Så godt som alle ældre, er blevet meget yngre, såvel i livsstil, som i aktive fritidsinteresser og ikke mindst i brug af den digitale verden – hvordan opfatter du dig selv??

Der kan nævnes mange gode grunde og argumenter for et medlemskab i Any-klubben, f.eks. får man uvilkårlig en større ven- og bekendtskabskreds, som rækker ud over sammenværet i klubben, og derved giver især de der lever alene, en mulighed for en snak om de ting der evt. kan “tynge” lidt i hverdagen. Ting som man ellers er slem til at “putte om i rygsækken”, så de en dag måske bliver så tunge, man ikke længere kan bære dem!

Med andre ord, er en bedre livskvalitet, en større livsglæde, en sikker gevinst ved et medlemskab i Any-klubben!

Kommer der nye ideer fra medlemmer, er der ikke langt fra ønske til handling, før en ny aktivitet kan være en realitet!
 
Med Venlig Hilsen
Poul Rasmussen

Meld dig ind i dag og bliv en del af fællesskabet

I Any-klubben får du en rigtig god mulighed for en bedre og aktiv trejde alder.
Med godt humør og nye bekendtskaber

  • Klubben ledes af en bestyrelse, valgt blandt medlemmerne, der alle er frivillige.
  • Der er elevator og kørestolsrampe.
  • Klubbens lokaler er røgfrie.
  • Vi har kantine, hvor der kan købes kaffe og drikkevarer. Dog ikke alkohol
  • Kontingent er kr. 250,-  halv-årligt.
  • Perioderne er fra nytår til sommerferie og fra sommerferie til jul.
  • Der er sommerlukket i samme tidsrum som skoleferierne.
  • Der udstedes særskilt klubkort til bankospil.