Generalforsamling

Generalforsamling
Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 13.00


Dagsorden.
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På Valg:

Egon Madsen, (ønsker ikke genvalg)

Ellinor Sørensen,

Jens Ove Bach, (modtager genvalg)

5. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

6. Medlemskontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden ihænde senest 8 dage før.

Gyldig medlemskort skal medbringes

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder