Fra formanden

Sommeren går på hæld, de fleste har kun brugte ferier tilbage og i Any-Klubben er vi klar til at tage fat på anden halvdel af 2018.

Jeg vil indlede dette indmed at takke for valget som formand ved den ekstraordinære generalforsamling i april, hvor jeg på opfordring stillede op som dirigent. Det kom godt nok bag på mig, at jeg forlod mødet som ny formand i Any-Klubben. Jeg har i den forløbne tid prøvet at sætte mig ind i så meget som muligt i klubbens regi. Dette gælder såvel det administrative, som det praktiske i det daglige virke.

Jeg er stagdig i lære. Samtidig er der nogle udefra kommende påvirkninger af finasiel art, samt at Lise har ønsker at gå ned i arbejdstid. Dette har intet med formandsskiftet at gøre, men var allerede undervejs og besluttet. Som oplæg til  bestyrelsesmødet den 15. august, mødtes bestyrelsen med ledere fra de respektive hold, for evt. at få nogle input herfra i anledning af de ændringer vi i sagens natur må foretage, når kontoret kun er åben 2 dage om ugen, samt vores reduktion af økonomisk støtte.

Sluttelig vil jeg på egne og klubbens vegne takke Poul for hans arbejde som formand gennem de mange foregående år, samt at han fortsætter som suppleant i bestyrelsen og administrerer vores hjemmeside. Tak Poul.

Frank

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder