Opfordring

Udgifterne til energi er for opadgående, derfor er det endnu vigtigere end før, at vi sparer på alle parametre i vores klub, udgifterne har jo indflydelse på kontingentet.
Dvs lys og maskiner skal ikke køre unødigt, vinduer og døre skal holdes lukkede, –
Der vil i vore lokaler blive opstillet små grønne affaldsspande som bruges akkurat som hjemme. Torsdagshold  skal derfor skifte disse poser og komme affaldet i den rigtige container nederst i gården ved porten.

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder