Medlemsmøde

Vi har holdt et medlemsmøde hvor alle var velkomne og ingen kunne vælges til noget.

Det var en succes, ganske vist kom der kun 25, men stemningen var fin og vi havde en hyggelig eftermiddag, mange ting blev vendt og alle var enige om det var et godt initiativ.

Vi havde gæstebesøg af tidligere dommer med speciale i testamenter mm, et emne flere fandt så interessant, at det gav basis for et kommende foredrag her i klubben.

Bestyrelsen fik det indtryk, at medlemsmødet var noget der tålte gentagelse, så vi har valgt at holde et hvert kvartal, næste gang tirsdag den 16. jan. 2024 kl. 13.00 så kom gerne og giv dit aftryk på mødet og tag din kreative side med så vi kan få nogle input at arbejde med i bestyrtelsen.

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder