Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Fællesmøde

Det er vist lige i sidste øjeblik, men husk vores fællesmøde i dag kl. 13.00. Sidste gang (det var også første gang) havde vi det