Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00

Dagsordnen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg:

  • Frank Christensen, modtager ikke genvalg
  • Jens Ove Bach, modtager ikke genvalg

  • 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 6. Fastsættelse af kontingent
  • 7. Behandling af indkomne forslag
  • 8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
Husk medlemskort!

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder

Fællesmøde

Det er vist lige i sidste øjeblik, men husk vores fællesmøde i dag kl. 13.00. Sidste gang (det var også første gang) havde vi det