Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff.

Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt på flødeboller af Poul da han havde fødselsdag dagen før mødet.
Anne Marie Rubach blev foreslået og valgt som dirigent.
Frank Christensen aflagde formandsberetning som blev godtkendt.
Årsregnskabet blev forelagt og enstemmigt godkendt.
Valg:
Poul Rasmussen blev valgt som ny formand
Anette Lauritzen blev nyvalgt til bestyrelsen
Tove Andersen blev genvalgt som suppleant
Jens Ove Bach blev nyvalgt som suppleant
Kontingent fortsætter uændret.
Der var ingen indkomne forslag eller under evt.

Konstituering den 24.april
Lis Schmidt blev valg som kasserer
Ellinor blev valgt som næstformand

Formandens beretning
I løbet af året 2023 har bestyrelsen afviklet 10 møder.
Der har været diverse arrangementer i året:
7. marts, åbent hus
28. sept., Kattegatcentret
4.okt møde i forvaltningen med Poul og Frank
Nov uge 47 Vaccination
12. dec. julefrokost med mere end 50 deltagere
Vi har fået ny hjemmeside, ligesom vi er på Facebook. Brug dem.
Vi har forsøgt at holde fællesmøde. Ingen succes. Der er dog planlagt flere.
foredrag – det samme.
Poul gør et stor arbejde for at publicere diverse tiltag. Opslag på tavler og døre, hjemmeside og facebook. Poul er i øvrigt den der udfører det meste af det praktiske arbejde. Så tak for det. Slut beretning.

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder

Fællesmøde

Det er vist lige i sidste øjeblik, men husk vores fællesmøde i dag kl. 13.00. Sidste gang (det var også første gang) havde vi det