Generalforsamling

Husk generalforsamlingen tirsdag den 18 april kl. 13.00

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandsberetning

Aflæggelse af regnskab

Valg af 2 bestyrelsesmedlememr

På valg: Olga Cramer og Ellinor Sørensen, begge modtager genvalg.

Valg af suppleanter

Kontingent

Behandling af evt. indkomne forslag

Evt. Kaffe m/brød

Del:

Flere nyheder

Generalforsamling 2024

Så er generalforsamlingen overstået og her er et kort reff. Samlingen forløb i god ro og orden, der var mødt 25 medlemmer, der blev budt

Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 16. april 2024 kl. 13.00 Dagsordnen: På valg: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingenHusk medlemskort!

Kan i huske ?

Nu er foråret kommet, i hvert fald på kalenderen, men billedet minder