Any-klubben – stedet for de unge ældre!


Any-klubben er et rigtig godt sted for de som ikke længere er på arbejdsmarkedet, men som stadig gerne vil bruge deres kreative evner.

Har man den opfattelse, at Any-klubben kun er for “gamle”, tager man ganske fejl. Så godt som alle ældre, er blevet meget yngre, såvel i livsstil, som i aktive fritidsinteresser og ikke mindst i brug af den digitale verden – hvordan opfatter du dig selv??

Der kan nævnes mange gode grunde og argumenter for et medlemskab i Any-klubben, f.eks. får man uvilkårlig en større ven- og bekendtskabskreds, som rækker ud over sammenværet i klubben, og derved giver især de der lever alene, en mulighed for en snak om de ting der evt. kan “tynge” lidt i hverdagen. Ting som man ellers er slem til at “putte om i rygsækken”, så de en dag måske bliver så tunge, man ikke længere kan bære dem!

Med andre ord, er en bedre livskvalitet, en større livsglæde, en sikker gevinst ved et medlemskab i Any-klubben!

Kommer der nye ideer fra medlemmer, er der ikke langt fra ønske til handling, før en ny aktivitet kan være en realitet!

 

Med Venlig Hilsen

Poul Rasmussen